انتشار مقاله ژورنال ISI دکتر فرشید جعفریان - سایت معاونت پژوهشی مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 07 اردیبهشت 1398

انتشار مقاله ژورنال ISI دکتر فرشید جعفریان

مقاله ژورنال ISI اقای دکتر فرشید جعفریان در مجله معتبر در انتشارات Springer به  چاپ رسید. مجله مذکور بر اساس شاخص Scopus جزء 5% مجلات برتر در حوزه مهندسی مکانیک می باشد. عنوان و آدرس مقاله در قسمت زیر قابل مشاهده می باشد: