تصویب پروپزال طرح پژوهشی آقای دکتر فرشید جعفریان - سایت معاونت پژوهشی مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 07 اردیبهشت 1398

تصویب پروپزال طرح پژوهشی آقای دکتر فرشید جعفریان

در شورای پژوهشی مورخ 98/1/28 با پروپزال طرح پژوهشی آقای دکتر فرشید جعفریان با عنوان زیر موافقت به عمل آمد:

بررسی، طراحی و ساخت ساختارهای سلولی فلزی جهت تولید سازه ها و ایمپلنت های سبک به روش ذوب گزینشی به کمک لیزر