طراحی و ساخت دستگاه چاپگر سه بعدی در مرکز آموزش عالی محلات - سایت معاونت پژوهشی مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 19 فروردین 1398

طراحی و ساخت دستگاه چاپگر سه بعدی در مرکز آموزش عالی محلات

در سال 1397 اساتید و دانشجویان مرکز آموزش عالی محلات موفق به طراحی و ساخت دستگاه چاپگر سه بعدی پلیمری با دقت 100 میکرومتر شدند و دستگاه مذکور به جمع تجهیزات پژوهشی-آموزشی مرکز اضافه گردید. این دستگاه تحت عنوان طرح پژوهشی آقای دکتر فرشید جعفریان و با همکاری دانشجویان کارشناسی مرکز آقایان مهدی بهادری و مهیار کهریزی طراحی و ساخته شد. این دستگاه با حضور آقای دکتر ستاری معاونت محترم پژوهشی دفتر ریاست جمهوری در محل مرکز آموزش عالی محلات رونمایی گردید.