چاپ مقاله ژورنال ISI دکتر فرشید جعفریان در فروردین 1398 - سایت معاونت پژوهشی مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 19 فروردین 1398

چاپ مقاله ژورنال ISI دکتر فرشید جعفریان در فروردین 1398

مقاله ژورنال ISI تک نفره آقای دکتر فرشید جعفریان در انتشارات Springer در فروردین 1398 به چاپ رسید. عنوان و آدرس مقاله در قسمت زیر قابل دسترس می باشد.

 

3D modeling of recrystallized layer depth and residual stress in dry machining of nickel-based alloy