ماشینکاری برودتی - سایت معاونت پژوهشی مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

ماشینکاری برودتی

از جمله کاربردهای نیتروژن مایع در فرآیند ماشینکاری جهت بهبود کیفیت و خواص متالورژیکی سطح پس از ماشینکاری می باشد.