طرحهای پژوهشی - سایت معاونت پژوهشی مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

طرحهای پژوهشی

طرح های پژوهشی مصوب در مرکز آموزش عالی محلات (شامل طرح های به اتمام رسیده و طرح های در جریان) به شرح زیر می باشد:

 

 

 

تاریخ عقد قرارداد (یا تاریخ تایید پروپزال)

 

مجری

 

موضوع

شماره طرح داخلی

20/12/93

دکتر نجفی

مجوعه فواصل بین رئوس گراف ها با استفاده از روش برشی و کاربردهای آن در علوم نانو

1

31/2/97

دکتر جعفریان

طراحی و ساخت دستگاه پرینتر سه بعدی

2

21/6/97

 

 

دکتر جعفریان

بومی سازی و مهندسی معکوس گیربکس های گلخانه ای مورد استفاده در صنایع گل شهرستان محلات

3

21/6/97

دکتر خدامی مرقی

کنترل هدر رفت حرارتی گلخانه ها با روش های نوین

4

 

21/12/96

دکتر جعفریان

ارائه روشی نوین جهت بهبود دقت شبیه سازی تغییرات میکروساختاری در فرآیند ماشینکاری سوپر آلیاژ اینکونل 718

5

1/3/97

دکتر سبک روح

تعیین اثر تجربی نانوساختار سازی جوش بر خواص مکانیکی اتصال سربه سر خطوط انتقال گاز طبیعی ایران

6

 

20/6/97

دکتر سبک روح

بهینه سازی فرآیند جوشکاری فولاد کم آلیاژ استحکام بالا، خطوط انتقال گاز طبیعی

 

7

 

 

25/2/97

دکتر سبک روح

تعیین منطقه بحرانی جوش سر به سر چند پاسه فولاد کم آلیاژ استحکام بالا در خطوط انتقال گاز طبیعی

8

 

20/6/97

دکتر جعفریان

مطالعات تجربی و بهینه سازی تاثیر سایش ابزار بر یکپارچگی سطح ماشینکاری مواد سخت تحت شرایط خنک کاری برودتی

9