کارآموزی - سایت معاونت پژوهشی مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

کارآموزی

راهنماي دانشجويان در دوره کارآموزي


الف) اهداف

مهمترين اهداف اجراي كارآموزي در دانشگاه عبارتند از:

  • ١) آشنائي دانشجويان با صنعت و امكانات واحدهاي صنعتي مرتبط با رشته تحصيلي
  • ٢) پي بردن به فضاي واقعي كار و آشنايي با مسائل، محدوديتها و شرايط واحدهاي صنعتي و در نتيجه ايجاد زمينه اي جهت درك صحيح دانشجو از رشته تحصيلي، بازار كارو فعاليتهاي حرفه اي و شغلي آينده
  • ٣) انتخاب پروژه و پايان نامه از بين مسائل موثر در رفع نيازهاي جامعه

براي دستيابي به اهداف فوق، لازمست كه دانشجو تمام توان خود را بکار گيرد و از همه فرصتها و عوامل موجود در محل كارآموزي نهايت استفاده را بنمايد و اگر در اين راه با نارسايي و ناملايماتي روبرو شد، آن مشكلات را با صبر و حوصله تحمل كرده و در رفع آنها تا حد امكان تلاش نموده و دچار يأس و نااميدي نگردد.

ب) قوانين كارآموزي

 

  • ١) مدت كارآموزي 8 هفته (روزانه 8 ساعت) معادل 240 ساعت كار مي باشد.
  • ٢) كارآموزان مي‌توانند با اطلاع قبلي سرپرست كارآموزي حداكثر از 4 روز مرخصي استفاده نمايند.
  • ٣) غيبت غير موجه در صورتيكه به كيفيت كارآموزي آسيب وارد نمايد موجب عدم پذيرش كارآموزي خواهد شد.
  • ٤) دانشجو حداكثر تا پايان آذرماه فرصت دارد نسبت به اعلام انصراف و حذف درس كارآموزي خود اقدام نمايد. پس از این مهلت چنانچه دانشجو دوره کارآموزی را تکميل ننمايد و یا وظایف خود را در مهلت مقرر انجام ندهد، نمره ضعيف (مردود) در سیستم آموزش ثبت خواهد شد.
  • ٥) در صورت تعطيلي شركت محل كارآموزي يا بروز مشكل جدي در تداوم دوره ي كارآموزي، مراتب در اسرع وقت به اطلاع سرپرست ارتباط با صنعت دانشكده يا دفتر دانشكده رسانده شود.

ج) زمانبندی

(تاریخ های ذکر شده  به عنوان نمونه و الگوه برداری بر اساس نیم سال اول سال تحصیلی 1395 مشخص شده است)

ردیف عنوان فعاليت مهلت زماني
١ اخذ درس کارآموزی در سایت آموزش 3 تا 14 مهر
٢ تعيين محل كارآموزي دانشجو و تعيين استاد كارآموزي /تکمیل فرم شماره 1 10 تا 24 مهر
٣ تحویل فرم شماره1 به دفتر ارتباط با صنعت و صدور معرفی نامه 24 مهر تا 1 آبان ماه
٤ مراجعه به وب سايت دانشگاه جهت دريافت فرم هاي كارآموزي قبل از 95/08/01
٥ مراجعه به محل کارآموزی و تحویل معرفی نامه 95/08/01 تا 95/08/15
٦ شروع دوره كارآموزي 95/08/08 تا 95/08/18
٧ ارسال فرم تكميل شده شروع كارآموزي به دفتر ارتباط با صنعت / فرم شماره 2 حداکثر یک هفته بعد از شروع کار
٨ پايان دوره كارآموزي (8 هفته) 95/10/11 تا 95/10/23
٩ تحویل نامه پایان کارآموزی ، فرم ارزشیابی( فرم شماره 5) ،) به دفتر ارتباط با صنعت 95/10/11 تا 95/10/30
١۰ تحویل یک نسخه گزارش کارآموزی ، فرم ارزشیابی،گزارش هفتگی(فرم شماره 3) و گزارش ماهانه (فرم شماره 4 ) به استاد راهنما 95/10/11 تا 95/10/30
١١ تحویل یک نسخه گزارش کارآموزی،گزارش هفتگی(فرم شماره 3)، گزارش ماهانه (فرم شماره 4) و فرم نظرات و پيشنهادات پايان دوره(فرم شماره 6) به دفتر ارتباط با صنعت 95/10/11 تا 95/10/30

د) فرم های کارآموزی

جهت دانلود فرم مورد نظر روی نام آن کلیک نمایید:

قابل توجه دانشجویان محترم مرکز آموزش عالی محلات، جهت مشاهده مراکز کارآموزی و ثبت درخواست به سایت زیر مراجعه فرمایید: