امور پژوهشی - سایت معاونت پژوهشی مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

معاون پژوهشی و انفورماتیک

معاونت امور پژوهشی: دکتر فرشید جعفریان
تلفن: 13-43242411 (86) 98+
داخلی: 2402
دورنگار: 13-43242411 (86) 98+
پست الکترونیک: Fjafarian@mahallat.ac.ir

 

وظایف

عمده‏ ترين وظايف امور پژوهشی از اين قرار است:

  • ١) مطالعه و اتخاذ تصميم درباره مسائل و مشكلات پژوهشی
  • ٢) بررسی شرح های پژوهشی و فرصت های مطالعاتی
  • ٣) ايجاد هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي طرح های پژوهشی
  • ٤) ایجاد هماهنگی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی و پژوهشی
  • ٥) ایجاد بسترهای مناسب به منظور ارتباط موثرتر دانشگاه و صنعت
  • 6) فراهم نمودن بستر راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه های پژوهشی
  • 7) حمایت از پروژه های تحقیقاتی محصول محور و صنعتی
  • 8) ارتقاء تعاملات علمی با سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی داخلی و بین المللی